Daily Archives: 13/09/2012

VDCBQMG – 46

Chương 46: Đắc tội với NPC (cho dù là NPC trong suốt) hậu quả thực nghiêm trọng

Nếu lúc này Trong Suốt không phải chơi《 Bát Quái Ma Giới 》mà là trò chơi khác, giờ phút này việc cậu cần làm bất quá chính là tiêu sái phất tay hất đầu xem thường mấy NPC chỉ biết lặp lại một đoạn hoặc một câu thoại này. Nhưng bây giờ trò mà cậu chơi là trò chơi mà NPC cũng có thể phát triển độ hảo cảm với người chơi, hơn nữa mỗi NPC đều như siêu việt plugin siêu việt virus đều rất cá tính và có cảm xúc yêu ghét rõ ràng. Bây giờ đang đứng trước mặt cậu là một người ban đầu tuyệt đối nếu không bị xem thành trong suốt thì cũng bị xem là đồ vật, mà hiện tại lại đang không ngừng phát ra bọt khí a-xít sun-phu-rít đậm đặc thậm chí còn có mây mù đen kịt muốn người ta ngó lơ cũng khó, NPC thiên sứ Phil Seil, Tiểu Trong Suốt khóc không ra nước mắt.

Continue reading

%d bloggers like this: