Daily Archives: 14/09/2012

VDCBQMG – 47

47.Chức nghiệp mới

Tiểu Trong Suốt bị Phil Seil xử phạt rất nặng.

Cậu thật sự rất thích chức nghiệp gián điệp này, kỹ năng thích hợp không nói còn có cái loại kĩ năng kì kì quái quái xem trộm độ hảo cảm của NPC, hoặc là kỹ năng ngụy trang thành quái.

Continue reading

%d bloggers like this: