Daily Archives: 16/09/2012

NLKT – Chương 23 ~ Q3

Chương 23: Đi học phong ba (6)

Tất cả ở chỗ Nguyệt Lạc bọn họ, toàn bộ đều rơi vào trong mắt hai người.

Continue reading

%d bloggers like this: