Daily Archives: 21/09/2012

[Gift Mừng Sinh Nhật] BKVL – End

HỒI 2: KẾT THÚC

Câu chuyện lại bắt đầu bằng một tiếng hét lớn. Nhưng lần này lại là của VeVe, thủ lĩnh nhóm đạo tặc Ngân Liên.

Continue reading

%d bloggers like this: