Daily Archives: 25/09/2012

[GIFT]_Mục Lục_ Chính Xuân Phong

Tên truyện:  Chính Xuân Phong
Tác giả: Sơn cảnh vương tứ
Thể loại: hiện đại, 1×1, HE (nên thêm H văn :) )
Tình trạng: Hoàn

Edit: Nấm

Note: Truyện chỉ dành cho bé trên 18 tuổi

Quà tặng SN Vũ (10/10)

Pass: 

+ Tên tác giả và tên người edit, không dấu không cách không viết hoa

+ Pass gồm 17 chữ

Mục Lục

1-23-4

5678

91011

1213-14

1516-17

18-1920

21-22

–Hoàn–

TH 36

Thiên Hữu

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

36, Dận Chân bất an

Continue reading

%d bloggers like this: