Daily Archives: 28/09/2012

Hổ Môi – 4

Chương 4: Một ngày của Văn Tam Lang

Một mãnh hổ sặc sỡ hóa thành hình người,

Vô số con mãnh hổ sặc sỡ hóa thành hình người.

Vô số con mãnh hổ sặc sỡ hóa thành hình người đem Mễ Tam Mễ Thất bao vây ở trung tâm.

Toàn bộ thế giới đều là tiếng hổ, răng nanh đan xen, mắt hổ trợn lên.

“Là ngươi! Là ngươi! Ngươi ăn tiên của chúng ta! Ngươi cũng là hổ tinh! Ngươi cũng là hổ tinh!” Continue reading

TSCQQCNH 21

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

21, Dưới chân núi và nông tri . . .

Continue reading

%d bloggers like this: