Daily Archives: 29/09/2012

Hổ Môi – 5 [Toàn văn hoàn]

Chương 5: Bí mật của Mễ Tam Mễ Thất

Chỉ cần có hô hấp,

Liền có bí mật.

Bí mật của Văn Tam Lang ,

Là mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi đêm , Continue reading

TSCQQCNH 22

Còn ai đây hum, chủ nhật nếu bợn Mika beta xong hết thì 1 ngày 2 chương nhaaaaaa~~

Chương 7 up nhầm  nội dung chương 8, thật có lỗi vì ‘xự cố’ bất tiện này, ai mún xem hint anh Lý Diên Phách thì trở lại c21 có lời tâm tình của bợn Mika (màu đỏ) đó =]]

Trọng sinh chi quan quân cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

22, Leo núi và xung đột. . .

Continue reading

%d bloggers like this: