Daily Archives: 09/10/2012

VDCBQMG – 55

Chương 55: Cá hôn môi và tên JQ JQ

Một khi nắm rõ ràng tập tính và nhược điểm của chim tình yêu, đánh 30 con chẳng  phải là việc khó gì. Trong Suốt và Hội trưởng phân công hợp tác, mỗi lần đều ăn ý khống chế công kích phát ra, bởi nếu có thể đem chim tình yêu đực cái đồng thời giết chết thì không cần kích hoạt hiệu quả cuồng bạo của chúng làm gì. Continue reading

%d bloggers like this: