Daily Archives: 13/10/2012

Protected: Chính xuân phong 6 [pass phần mục lục]

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Y Sinh Thế Gia – 5

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 5

 Thiệu Trường Canh quyết định lưu lại trong nước một thời gian ngắn, chờ An Phỉ làm xong phẫu thuật mới quay về London. Continue reading