Daily Archives: 19/10/2012

VDCBQMG – 57

Chương 57: Hệ thống Cập Nhật và video công hội chiến (2)

Khoảng cách 《 Bát Quái Ma Giới 》 chính thức Open Server Beta đã được một tuần ── tuy nói ở trong trò chơi bởi vì lệch giờ 7: 1 mà cảm giác như đã chơi gần hai tháng ── lúc này hệ thống tiến hành cập nhật là cực kỳ bình thường , huống chi sắp đến Noel, công ty trò chơi hẳn sẽ mượn cơ hội này đẩy ra các loại hoạt động mới đi? Continue reading

%d bloggers like this: