Daily Archives: 21/10/2012

Y Sinh Thế Gia – 10

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 10

 

Vào năm sáu tuổi ấy, Thiệu Vinh rốt cuộc trở thành con cháu của Thiệu gia, tên của bé cũng chính thức được viết vào trong sổ hộ khẩu của Thiệu gia. Continue reading

%d bloggers like this: