Daily Archives: 25/10/2012

VDCBQMG – 59

Chương 59: Khúc nhạc dạo của Noel đặc biệt – đạo cụ quỷ dị

Hai người kia hôm nay tuyệt đối có vấn đề!

Trong Suốt một bên cầm cục gạch đánh quái một bên nghĩ như vậy. Continue reading

%d bloggers like this: