Daily Archives: 26/10/2012

Y Sinh Thế Gia – 12

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 12

Thiệu Trường Canh ở trên đường cái tìm Thiệu Vinh suốt hai giờ đồng hồ, tuyết rơi trên vai đọng thành một tầng thật dày, tuyết trên tóc do thở ra nhiệt khí mà dần tan, từ lọn tóc trượt vào trong cổ áo lạnh đến thấu xương.

Hắn nghĩ, Thiệu Vinh nhất định là do ông trời đưa đến cố ý trêu cợt hắn. Nếu không, hắn sao có thể vì một đứa bé mà thay đổi nhiều như vậy? Nếu như là ngày trước, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi cảnh mình mạo hiểm trên đường đầy tuyết chẳng có mục đích tìm người như thế này.

Continue reading

%d bloggers like this: