Daily Archives: 31/10/2012

NLKT – Chương 30 ~ Q3

Chương 30: Cường thế quyết đấu

 

Vừa bị Hiên Viên Du Liên cười nhạo một trận, hiện tại lại bị mọi người không nhìn, Lai Phỉ Nhĩ không thể không lửa giận ngập trời, ma pháp nguyên tố nóng cháy bạo liệt ở quanh thân nàng xoay tròn bốc lên, toàn bộ độ ấm trên đài nhất thời lên cao , nhìn trên đài, cũng lại bộc phát ra tiếng động nổ vang mãnh liệt, so với vừa rồi chỉ có hơn chớ không kém. Continue reading

%d bloggers like this: