Daily Archives: 05/11/2012

ĐNHĐVT – 2

Đệ nhị chương

 

Trình Phong bất an quỳ gối trong ngự thư phòng chân đã có chút run lên . Nhưng là y không dám di động nửa phần, lúc y đến mọi người trong viện nói nhất định là do lần trước tiếp giá y không tuân thủ quy củ chọc giận hoàng thượng, lần này hoàng đế triệu kiến y nhất định là muốn trị tội y.

 

Trình Phong khẩn trương lại nuốt nuốt nước miếng, phát hiện bốn phía không có người vì thế vừa định nâng người lên hoạt động một cái, thì lúc này. Continue reading

VDCBQMG – 61

Chương 61

Hoạt động Noel đặc biệt – sát đản Tế Satan (2)

Trong lúc hoạt động Noel, Michael và gia tử đại thúc không ngừng xuất hiện ở các nơi. Michael có hai loại hình dạng, một là Michael tóc hồng cấp bậc khá thấp, là tiểu boss quái mà người chơi dưới cấp 55 có thể đánh; hai là Michael tóc vàng dàng cho người chơi trên cấp 55 khiêu chiến, là đại boss quái mà người chơi cấp 60-70 liên hợp công kích mới có thể toàn thân trở ra; còn gia tử đại thúc thì con nít cấp 10-20 cũng có thể đánh, trẻ con cấp 30 cũng có thể đánh, thanh niên cấp 40 cũng có thể đánh, người chơi trên cấp 55 có thể công kích hồ tử bản gia tử đại thúc bốn loại hình thái. Continue reading

%d bloggers like this: