Daily Archives: 11/11/2012

NLKT – Chương 31 ~ Q3

Chương 31: Hình thức nghịch chuyển

 

Kim quang lóa mắt tan hết, hình thức nhất thời điên đảo mở ra. Nhóm đệ tử cấp thấp khuôn mặt kinh ngạc, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông một màn như vậy là xuất hiện như thế nào.

 

Này bất quá ngắn ngủn một giây, giữa đài đúng là tạo thành khí thế như vậy. Continue reading

VDCBQMG 62 – 63

Chương 62

Hoạt động Noel đặc biệt – Sát đản tế Satan (3)

Trong Suốt bối rối nhìn chằm chằm bảng nhiệm vụ của mình

[Nhiệm vụ đặc biệt – Cầu tình: Tìm ba vật phẩm mà Samael Ma vương bệ hạ yêu thích làm lễ vật bồi thường.

Phần thưởng nhiệm vụ: độ hảo cảm của Samael bệ hạ.

Đạo cụ nhiệm vụ: vật Samael bệ hạ yêu thích: 0/3] Continue reading

%d bloggers like this: