Daily Archives: 18/11/2012

VDCBQMG – 65

Chương 65

 

Lại sấm Vạn Ma Điện (2) – Khảo nghiệm của ác ma

Lạc vào mê cung hoặc ở trong bản đồ bí ẩn thì mò theo tường luôn là phương pháp tốt nhất.

[ Quái Quái công hội kỳ hạm đội ] đi hơn nửa giờ cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh NPC. Continue reading

%d bloggers like this: