Daily Archives: 20/11/2012

Y Sinh Thế Gia – 25

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

[Tp 5]

—— Trên đời này không có kết cục hoàn hảo, chân tướng cuối cùng sẽ có ngày tra ra manh mối. Nhưng mà, sau lưng chân tướng, thông thường càng cất giấu nhiều chân tướng.

—-

Chương 25

Continue reading

%d bloggers like this: