Daily Archives: 25/11/2012

TSCCT – 7

7, Dần chuyển

 

Đúng như lời Phương Tử Nhạc nói, Ngô Hạo và Hàn Duy quả thật rất dễ phân biệt, đồng dạng xuất sắc như nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Continue reading

VDCBQMG – 66

Chương 66

Lại sấm Vạn Ma điện (3) Phó bản trang viên Vampire

Phó bản 1: Trang viên Vampire

Đội hình khiêu chiến: [ Quái Quái công hội kỳ hạm đội ] thành viên:

Thạch ma nhân ma vũ song tu ám kỵ sĩ Cứ Đánh Bất Động cấp 69 (đội trưởng)

Trong suốt yêu nhân thần xạ thủ Thực Ra Thì Ta Thật Trong Suốt cấp 61 + sủng vật: Vô Danh Yêu Đại Vương Núi Vô Danh quái cấp 70

Đọa thiên sứ thuần huyết mục sư Cứ Đánh Không Chết cấp 67 + bán tiên Tử Oanh cấp 92 (NPC) Continue reading

%d bloggers like this: