Daily Archives: 30/11/2012

VDCBQMG – 68

Chương 68

Lại sấm Vạn Ma điện (5) Đại chiến Vampire ( thượng )

Tử Oanh tiểu chính thái cho dù nhăn mày tự hỏi cũng rất đáng yêu.

Bất quá Tiểu Trong Suốt lại ứa mồ hôi lạnh: “Sư. . . Sư thúc?”

── Lại nói, sư thúc biến thành như vậy sẽ không phải lỗi của Trì Dũ chi tiễn đi a a a ta thật sự không biết tại sao lại biến thành như vậy a a! Sư thúc đại nhân trăm ngàn lần đừng chán ghét con nha! !

Tử Oanh nhăn mày dùng thanh âm mềm nhu nhu nói: “Đại khái là tà khí nhập vào cơ thể rồi còn bị Yểm Ma công kích sinh ra phản ứng nào đó khiến ta biến thành trạng thái suy nhược. . . Mặc dù không có tử vong rớt cấp, nhưng các thuộc tính vẫn là giảm xuống, cũng không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu. . . . . .” Continue reading

%d bloggers like this: