Daily Archives: 14/12/2012

HNTC – Chương 34 ~ Q1

Chương 34: Ta không thích nam nhân

 

Bất Kinh mặt không thay đổi nói: “Vì sao phải sợ ngươi. Ta và ngươi không oán không cừu.”

 

“Không sợ là tốt rồi.” Continue reading

%d bloggers like this: