Daily Archives: 16/12/2012

HNTC – Chương 35 ~ Q1

Chương 35: Nhi tử? Tốt lắm! (1)

 

Tứ hộ vệ rất nhanh liền phản hồi.

 

“Công tử, điều tra ra . Kim sai ( thoa cài tóc ) kia là của một nữ tử hồ yêu tộc, trấn trên người ta nói từng thấy nàng đi về phía nam biên.” Continue reading

VDCQMG – 71

Chương 71

Lại sấm Vạn Ma điện (8) Xác ướp bất tử (hạ)

Phân phối xong nhiệm vụ, mọi người hít sâu vài cái, chuẩn bị tâm lý rồi đá văng cửa xông vào trong.

Mọi người vừa bước vào, đuốc trên tường tự động châm, chiếu sáng toàn bộ phòng. Continue reading

%d bloggers like this: