Daily Archives: 26/12/2012

VDCBQMG – 75

Chương 75

Qua cửa! Qua cửa? ! Qua cửa? ?

 

Ra khỏi phó bản Vampire, [Quái Quái công hội kỳ hạm đội] lại trở về Vạn Ma điện, Lilith mỉm cười nhìn về phía bọn họ.

 

“Các anh hùng, chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, lần này các ngươi qua cửa phó bản đánh giá là cấp A, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt của NPC Pharaoh Ai Cập và Tế Tự, đạt được 1000 điểm độ hảo cảm của hai vị NPC, đây là phần thưởng cho các ngươi.” Continue reading

%d bloggers like this: