Daily Archives: 04/01/2013

Thiên Hữu 60

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

60, Nước chy thành sông

Continue reading

Lại đặt cục gạch =]]

Thủy mị

Tác giả: Phiền Lạc
Thể loại: hiện đại, kỳ huyễn, cường cường, thần quái, 1×1, ấm áp, HE
Tình trạng: hoàn – xuất thư bản 14/6/2011

 

Còn bản edit thì…

 

Cứ từ từ =]]]]]]]

Thiên Hữu 59

t bị bịnh (lười) rùi =]]]] ai mún coi nhanh thì đem quà, sữa, bánh kẹo tới hối lộ đi =]]]]

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

59, Mê tín hi người

Continue reading

%d bloggers like this: