Daily Archives: 05/01/2013

Thiên Hữu 61

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

 

61, Xác định lp trường

Continue reading

Y Sinh Thế Gia 41 – 42

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

 Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 41 Continue reading

%d bloggers like this: