Daily Archives: 07/01/2013

VDCBQMG – 77

Chương 77

Không thể tiến công chiếm đóng mê cung?!

Gay thật bình thường, giả gái cũng không phải sinh vật quý hiếm, hơn nữa có nhiều gay, giả gái rất xinh đẹp đáng yêu; bên cạnh đó, quái trâu cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bất kể là quái đầu trâu thân người hay quái đầu người thân trâu thậm chí là đầu trâu thân bò bất quá cũng chỉ là các loại đa dạng hóa mà thôi, phối hợp tổ hợp hơn một chút. . .

Continue reading

%d bloggers like this: