Daily Archives: 09/01/2013

Y Sinh Thế Gia 43 – 44 – 45

Em chính thức bị mần ở c45…

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: o Vũ

Beta: Nana

***

Continue reading

Thiên Hữu 63

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

 

63, Giúp nhau – Lợi cả đôi đường

Continue reading

%d bloggers like this: