Daily Archives: 16/01/2013

Thiên Hữu 68

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

68, Vô lại

Continue reading

VDCBQMG – 78 + 79

Chương 78

 Cuộc chiến chạy trốn trong mê cung quỷ dị

 

Nếu đây là trò chơi bình thường, giờ phút này mọi người phỏng chừng đã rời khỏi Vạn Ma điện, tìm một chỗ bắt đầu luyện cấp, nhưng nơi này là Bát Quái Ma Giới, cho nên bây giờ đang phải khiêu chiến với nhóm Minotaurus tuy chỉ cấp 75 nhưng độ khó có thể so với Ma Vương bệ hạ. Khi đột nhiên xuất hiện quái vật không thể đánh lại như thế này chính là ám chỉ đã giải sai nhiệm vụ. Continue reading

%d bloggers like this: