Daily Archives: 22/01/2013

Thiên Hữu 71

Thiên Hữu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Edit: Nấm

Beta: Mika

71, Không được phép thua

  Continue reading

VDCBQMG – 81

Chương 81

Hội gặp mặt năm mới (1)

Do Không Chết đề nghị, mọi người cuối cùng đã định thời gian hội gặp mặt vào ngày 31/12, hiện tại năm 3033 được nghỉ tết Nguyên Đán 5 ngày bắt đầu từ ngày 31/12, ngày này mọi người căn bản đều được nghỉ, lại có thể cùng nhau qua năm, dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Continue reading

%d bloggers like this: