Daily Archives: 26/01/2013

VDCBQMG – 82

Chương 82

 

Hội gặp mặt năm mới (2)

 

“Cậu tên là Lộ Nhân Già à. . . Lộ Nhân Già. . . Lộ Nhân Giáp. . . Tên này thật đúng là hợp với Trong Suốt. . .” Cứ Đánh Không Chết, Lâm Hi Hòa cười nói. Continue reading

%d bloggers like this: