Daily Archives: 27/01/2013

NĐTNT – Đệ nhất chương

Đệ nhất chương

 

“Trúc ảnh hạo nguyệt sắc thu dao,

 

Sơn nhạc thủy tĩnh xuân phong phiêu,

 

Diệp khô hoa linh nhân phiêu miểu,

 

Lạc thủy nhu tình tại thiên nhai. . . . . .”

  Continue reading

Y Sinh Thế Gia – 50

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 50 Continue reading

%d bloggers like this: