Daily Archives: 13/02/2013

My Lord, My God II – 3

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 3

Kiểm tra sức khỏe Continue reading

%d bloggers like this: