Daily Archives: 17/02/2013

bản word trọng sinh chi nịch ái (đã sửa lỗi)

Bản cũ mọi người del đi hen, nấm up bản đã sửa lỗi chủ yếu là sửa xưng hô thôi  U_U

link down

My Lord, My God II – 7

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit, beta: Nana

***

Chương 7

Bị cầm tù

Continue reading

%d bloggers like this: