Daily Archives: 26/02/2013

NLKT – Chương 43 ~ Q3

Chương 43: Bắt đầu mới

“Đánh nhau?” Có ý gì?

Mạc Phong nhìn nhìn Nguyệt Lạc, đem đối thoại của hai người Hiên Viên Khuynh Thế cùng Minh Thương một lời không lọt nói ra, trong con ngươi màu xanh đen mang theo thú vị rõ ràng. Tiểu chủ tử này lúc nào trêu chọc cái tên kia a! Ừm, có chút làm chủ tử lo lắng. Continue reading

HNTC – Chương 38 ~ Q1

Chương 38: Hoàng nhi, tiếp chiêu (2)

Bất Kinh vừa nghe hắn là người cao cao tại thượng như vậy lại cũng gọi Độn Không châu như thế, không khỏi âm thầm cười một tiếng,  lập tức nói: “Không cần dùng chuyện này tới uy hiếp bản công tử, bản công tử có rất nhiều biện pháp.” Continue reading

%d bloggers like this: