Daily Archives: 01/03/2013

My Lord, My God II – 14

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit, beta: Nana

***

Chương 14

Đe dọa

nhấp đây nè~

%d bloggers like this: