Daily Archives: 02/03/2013

TĐCVQTP 6

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 6

Continue reading

TĐCVQTP 5

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Chương 5

Continue reading

TĐCVQTP 4

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 4

Continue reading

TĐCVQTP 3

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 3

Continue reading

TĐCVQTP 2

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 2

Continue reading

TĐCVQTP 1

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 1

Continue reading

Y Sinh Thế Gia – 54

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: o Vũ

Beta: Nana

***

Continue reading

HNTC – Chương 40 ~ Q1

Chương 40: Tạm thời theo ngươi (2)

Y hừ một tiếng, giãy dụa từ trong ngực Tinh Nguyệt Thương Lan chen đi ra, buồn bực vuốt vuốt mặt. Vì sao y đột nhiên cảm thấy tiền đồ rất hắc ám? Kế hoạch đại hội thi châu hoạch sẽ không có vấn đề đi? Sẽ không sao, sẽ không sao. Y tự mình an ủi. Tiểu Tung nhìn không được không khí mập mờ giữa hai người, lớn mật mở miệng nói: “Công tử, những bảo vật khác ngài cũng nhìn thử xem?” Continue reading

%d bloggers like this: