Daily Archives: 14/03/2013

Y Sinh Thế Gia – 56

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: o Vũ

Beta: Nana

***

Chương 56

Continue reading

NLKT – Chương 51 ~ Q3

Chương 51: Cuộc thi xếp hạng (3)

 

Hắc ma pháp cấm kỵ, vực sâu rít gào, chính là cửu cấp ma pháp đủ để bễ nghễ.

 

Hơn nữa, bởi vì là hắc ma pháp cấm kỵ, uy lực của nó còn hơn ma pháp cửu cấp cấp thấp bình thường, xem xét đã đạt tới ma pháp cửu cấp trung giai rồi. An Đức Liệt bằng vào tác dụng của Liệt Ảnh đem mình hóa thành bảy, sử dụng niệm chồng chú ngữ, đền bù yêu cầu tinh thần lực cùng ma lực không đủ của mình để phóng thích ma pháp này. Continue reading

%d bloggers like this: