Daily Archives: 25/03/2013

HNTC – Chương 43 ~ Q1

Chương 43: Y, là của bản công tử

 

“Mấy vị các hạ mới là lớn mật. Các ngươi có biết người các ngươi ngăn cản chính là ai không?” Thị vệ của Dung Tuần chính là Triển Vi cũng không cho khinh thường, thân hình thoáng một cái, liền chắn phía trước Dung Tuần, mặt không thay đổi nhìn bốn người Tiểu Tung.

 

Dung Tuần dễ dàng liền ra khỏi phạm vi vây quanh của bốn người Tiểu Tung, lẳng lặng cười, đứng ở trước mặt Bất Kinh. Continue reading

VDCBQMG – 88

Chương 88

Bánh chưng nghịch tập?!

“Bây giờ không phải là lúc thưởng thức độ manh của bánh chưng!” Hội trưởng hét lên với Hoa Cúc, “Đánh nhanh đi!”

Hoa Cúc bất đắc dĩ chỉ chỉ thời gian đếm ngược trên đỉnh đầu mình: “Tôi bị bột đậu đỏ dội trúng, không sử dụng kỹ năng pháp thuật được!”

Hội trưởng nhìn trên đầu sư thúc cũng xuất hiện thời gian đếm ngược, Cá Muốn Ăn Mèo buồn bực nói: “Vậy còn ai có thể đánh?”

Continue reading

%d bloggers like this: