Daily Archives: 30/03/2013

VDCBQMG – 89

Chương 89

Tiến vào mộ huyệt, thần thú trừ tà

“Ui da. . . Đau quá!” Trong Suốt ôm đầu chạy loạn, “Ai tới đánh giùm cái đi! Cục gạch và tên của tôi không có hiệu quả với đám hạt đậu gạo nếp bay đầy trời này!”

“Bà xã tưởng kiếm với móng vuốt của anh hữu dụng hả?” Hội trưởng cũng đang chạy trối chết.

Continue reading

%d bloggers like this: