Daily Archives: 26/04/2013

Y Sinh Thế Gia – 73 (1)

Chương này dài quá, tách ra post trước một nửa +_+

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: o Vũ

Beta: Nana

***

Chương 73 (1)

  Continue reading

%d bloggers like this: