Daily Archives: 06/05/2013

Hết buồn

Tuy đã hết buồn nhưng vẫn phải nghỉ vài hôm ôn thi ( ̄ー ̄)b

HNTC – Chương 46 ~ Q1

Chương 46: Nam nhân dễ dàng bị trêu chọc nhất

Bất Kinh không để ý tới Dung Tuần, mà là từ trong túi càn khôn tìm ra một lọ thuốc mỡ thô lỗ ném cho Tinh Nguyệt Thương Lan.

Tinh Nguyệt Thương Lan chính xác tiếp được, cười một tiếng không giải thích, thu vào.

Bất Kinh nhìn hắn cười cổ quái, cả người lại nổi lên da gà, vội vàng nói: “Này, ngươi đừng hiểu lầm.” Continue reading

TĐCVQTP 25

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 25

Continue reading

%d bloggers like this: