Daily Archives: 18/05/2013

TĐCVQTP 35+36

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 35

Continue reading

VDCBQMG – 91

Chương 91

Bánh chưng vs Thần thụ? Đồ ăn vs Cương thi?

“Biến thành thụ rồi mà sao lực công kích của tụi nó vẫn không thay đổi chút nào vậy!!” Trong Suốt vừa khóc vừa chạy.

“Sao lại giảm bớt lực công kích, giảm bớt ‘lực công’ thôi!” Hoa Cúc cầm pháp trượng phóng liên tiếp mấy phát [khí diễm bình chướng], làm chậm tốc độ đuổi theo của các thần thú trừ tà.

── Bất quá, đối với thú trừ tà miễn nhiễm với công kích pháp thuật mà nói, hiệu quả của “bình chướng” này thậm chí không lớn bằng một cái vỏ chuối.

“Đã nói thuốc này là thuốc dởm kém chất lượng rồi!” Hội trưởng hét lên.

Continue reading

%d bloggers like this: