Daily Archives: 23/05/2013

My Lord, My God II – 26 + 27


My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 26

Continue reading

VDCBQMG – 92

Chương 92

Chuẩn bị đánh cương thi (zombie)

“Nơi này là dưới đất, còn là huyệt nữa, làm sao có ánh mặt trời được?!” Trong Suốt bất đắc dĩ nói, “Có lẽ chúng ta nên dùng hình thức ban đêm, trước tiên nên dùng loại nấm không cần ánh mặt trời vẫn sản xuất ánh mặt trời được (1)?”

“Chỗ nào có nấm?” Bất Động hỏi.

“Tìm đi ~” Hội trưởng nói rồi bắt đầu tìm kiếm bốn phía trong cánh ruộng.

Ruộng hoa này có 5 nhóm, mỗi nhóm có 7 ô, bên ngoài là ba hàng hoa hướng dương (2), bên trong toàn cây khô héo, không rõ là loại thực vật nào.

Continue reading

%d bloggers like this: