Daily Archives: 18/06/2013

My Lord, My God II – 47

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 47

Continue reading

TĐCVQTP 40

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 40

Continue reading

NLKT – Chương 18 ~ Q4

Chương 18: Đặt tên

 

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế không quay lại đường lúc trước, mà là đi dọc theo phía đông bờ sông xuyên qua cả Kha Hách Nhã Tư.

 

Theo như lời Lang Nghị, cái hướng kia, còn có một con ma thú Thánh giai tồn tại, thực lực cùng hắn thậm chí chẳng phân biệt được cao thấp. Chẳng qua là, con ma thú này tính cách quái dị, hơn nữa không phải là cao ngạo bình thường, phàm là sinh vật bước vào lĩnh vực của hắn, không có chỗ nào mà không phải là bị kia nuốt sống vào bụng. Cho dù là mấy người Lang Nghị, cũng chưa từng thấy qua diện mục của con ma thú này. Continue reading

%d bloggers like this: