Daily Archives: 22/06/2013

VDCBQMG – 95

Chương 95

Vua Xương

“Thuốc giải độc. . . Thuốc giải độc. . . A, cái này nè, [Thuốc giải độc đặc chế của Belial: giải được tất cả thuốc độc ngoại trừ xuân dược, nhưng có thể phát sinh phản ứng đặc biệt với thuốc độc gây các loại hiệu quả đặc biệt ngoại trừ tử vong.]”

“Nghe hơi kì kì. . .” Hoa Cúc nói, “Thôi không sao, cứ ném cho hội trưởng đi.”
Continue reading

%d bloggers like this: