Daily Archives: 26/06/2013

TĐCVQTP 46

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 46

Continue reading

VD chi số liệu XO trung ~ Chương 2

Chương 2: Nam Trm Trn

 

Liền nghe Thượng Quan Nhiễm Nhiễm thản nhiên nói một câu, “Mặt người dạ thú đều là dạng như vậy.”

 

ExtraOld hít vào một hơi, rất rộng lượng cười nói: “Tiểu Nhiễm mỹ nữ, quần áo rất đẹp a.”

 

Continue reading

Thời Thượng Tiên Sinh – 2

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 2

Cận thị nặng và hoàng tử tao nhã. . .

Continue reading

%d bloggers like this: