Daily Archives: 01/07/2013

Xúc thủ sinh xuân 07

Chương 7

 

Ngày hôm sau, một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh vang lên. . .

 

“A ———”

 

Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 4

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 4

Hỏi thăm

TSCCT ~ 16

16, Sc d

 

Trong phòng tắm to lớn truyền ra tiếng nước róc rách.

 

Cố Thanh mở cửa, đi đến bên giường, ngồi xuống, vẫy vẫy Tần Gia Bảo:

 

Continue reading

%d bloggers like this: