Daily Archives: 24/07/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 19

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 19

Tâm hồn nghệ thuật và chật vật lạc đường. . .

Continue reading

%d bloggers like this: