Daily Archives: 04/08/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 26

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 26

Cẩu huyết đầy trời và sự tiến triển thần kì. . .

Continue reading

%d bloggers like this: