Daily Archives: 15/08/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 34

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Nana

***

Chương 34

Nóng lòng muốn thử và lỗ nặng. . .

Continue reading

%d bloggers like this: